Du er her // Rørbæk Omsorgshjem // Botilbud // Målgruppe // Straffuldbyrdelseslovens §78

Straffuldbyrdelseslovens § 78 stk.1

Rørbæk Omsorgshjem er af Kriminalforsorgen i Nordjylland, godkendt som botilbud efter Straffuldbyrdelseslovens § 78 stk.1. Det er ligeledes Kriminalforsorgen, der er den tilsynsførende under afsoningen.

Her har den dømte midlertidigt eller for hele eller resten af straffetiden mulighed for, i samarbejde med kriminalforsorgen, pågældendes kommune samt Rørbæk Omsorgshjem, at afsone sin dom alternativt.

Dette er primært i situationer, hvor det er vurderet, at den dømte har behov for særlig behandling eller pleje, som i væsentlig grad kan tilgodeses indenfor botilbuddets rammer.

Kontrol rapportRørbæk OmsorgshjemKontrol rapportStenild Omsorgshjem