“For mennesker med et misbrug, der ønsker omsorg og forandring”

 

Velkommen til Rørbæk Omsorgshjem og Stenild Omsorgshjem 

Omsorgshjemmene er et botilbud for mennesker, som i mange år har levet med et misbrug af alkohol, medicin og/eller stoffer og som derfor har vanskeligt ved at klare sig i eget hjem. 

Rørbæk Omsorgshjem er godkendt som opholdssted jf. Servicelovens §103, §107 og §108 af Social tilsyn Nord. Derudover godkendt af Kriminalforsorgen i Nordjylland, som botilbud efter Straffuldbyrdelsesloven §78 stk. 1

Stenild Omsorgshjem er godkendt jf. Servicelovens §107

Kontrol rapportRørbæk OmsorgshjemKontrol rapportStenild Omsorgshjem