Du er her // Rørbæk Omsorgshjem // Botilbud // Handleplan

Handleplan for opholdet

Som nævnt under visitation udarbejdes der en handleplan for enhver ny borger på Rørbæk Omsorgshjem. Handleplanen udarbejdes i et samarbejde mellem borger, sagsbehandler og eventuelt Rørbæk Omsorgshjem.
Handleplanen tager sit udgangspunkt i borgeres ressourcer og udfordringer og der opsættes mål for opholdet som løbende bliver justeret og evalueret.

Kontaktperson

Hver borger bliver tilknyttet et team hvorfra der vælges en primær kontaktperson blandt medarbejderne. Teamet vil have den tætteste og mest personlige kontakt til beboeren. Den enkelte borger udfærdiger sammen med teamet sin personlige arbejdsplan med aftaler om indholdet i hverdagen på dags- og ugebasis med udgangspunkt i den aktuelle situation og de aftalte mål i handleplanen.

Statusmøder

Der afholdes regelmæssige statusmøder med den visiterende myndighed. Ved starten på et ophold, samt ved afslutning udfærdiges en status- og forløbsbeskrivelse.
Det aftales individuelt hvor ofte statusmøderne skal afholdes. Dette vil eksempelvis afhænge af opholdets længde, aktuelle behov samt justering af mål og aftaler for opholdet.

Kontrol rapportRørbæk OmsorgshjemKontrol rapportStenild Omsorgshjem