Du er her // Stenild Omsorgshjem // Værdigrundlag

Værdigrundlag

På Stenild Omsorgshjem vil borgerne blive mødt med en anerkendende tilgang og kommunikation, hvor rummelighed og højt til loftet er en selvfølge. Udgangspunktet i hverdagen vil være, at have fokus på borgerens resurser og kompetencer- og de ting der lykkes. Vi arbejder ud fra den enkelte borgeres kompetencer og potentiale. Borgere vejledes igennem de basale -, sociale - og praktiske processer, for derved at opnår at mestre eget liv.

Vi er, i vores arbejde, meget bevidste om, at ting tager tid. Dette kræver at der hersker en stor tålmodighed og respekt for den enkelte borgers valg, således at borgeren oplever at tingene lykkes.

Vi arbejder ud fra den grundtanke, at vi alle gør vores bedste. Får vi anerkendelse for det vi gør, får vi også lyst og overskud til at udvikle os.

Kontrol rapportRørbæk OmsorgshjemKontrol rapportStenild Omsorgshjem