Du er her // Stenild Omsorgshjem // Om Stenild Omsorgshjem // Samarbejdspartner

Samarbejdspartner

Stenild Omsorgshjem vægter samarbejdet med visiterede kommuners forskellige foraltninger højt. Vi har således et bredt, godt og givtigt samarbejde med sagsbehandlere, misbrugscentre, læger, psykologer etc.

Det er af størst betydning, at det brede samarbejde er kontinuerligt og godt for at sikre, at vi når "hele vejen omkring" den enkelte borger, så der er størst mulig ro, tryghed og sikkerhed.

Samarbejdet er centreret omkring handleplanen og de samtaler, der er mellem borger og kontaktpædagogen. Der er statusmøder og opfølgningsmøder, hvor samarbejdspartnere deltager sammen med borger, kontaktperson og socialrådgiver på tilbuddet. På disse møder kommer vi blandt andet omkring borgerens helhedssituation, arbejde med de opsatte mål og fremtiden.

Kontrol rapportRørbæk OmsorgshjemKontrol rapportStenild Omsorgshjem