Du er her // Stenild Omsorgshjem // Om Stenild Omsorgshjem // Formål

Formål

Formål med opholdet

  • at skabe et fordomsfrit miljø, som i vid udstrækning tilgodeser borgerens individuelle ønsker og behov.

  • at medvirke til at hver enkelt borger oplever livskvalitet ud fra den enkeltes evner og forudsætninger.

  • at tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger for derved at skabe en tryg og forudsigelig hverdag, som borgeren kan identificere sig med.

  • at synliggøre, stimulere og udvikle den enkelte borgers ressourcer.

Vores indsats

  • vi vil understøtte den enkelte borges udvikling til selvrespekt, sundhedens fremme og styrkelse af perspektiver for den enkeltes fremtid.

  • vi vil sikre optimale muligheder for omsorg, pleje, støtte, botræning og behandling.

  • vi vil bidrage til personlig udvikling, netværksforbedring og til afklaring af mulighederne for beskæftigelse.

Det grundlæggende mål er, at hver enkelt borger skal føle sig værdsat. Vi er af den opfattelse, at det giver grobund for udvikling og dermed øget livskvalitet. Et mål er også, at hver enkelt borger, gennem opholdet får mulighed for at bryde med det tidligere og uønskede misbrug.

Kontrol rapportRørbæk OmsorgshjemKontrol rapportStenild Omsorgshjem