Du er her // Stenild Omsorgshjem // Om Stenild Omsorgshjem

Stenild Omsorgshjem

Stenild Omsorgshjem er et botilbud til mennesker, som har haft et længerevarende misbrug og som har behov for støtte og vejledning fysisk, psykisk og socialt. Tilbuddene er til mennesker som er motiveret for at stoppe et misbrug, samt åben overfor personlig udvikling, således at livet fremover vil forme sig anerledes.

Omsorgshjemmet tilbyder et helhedsorienteret opholdsforløb hvor kerneydelsen og fornemste opgave er at hjælpe den enkelte borger til at opnå et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt. Der tilbydes således omsorg, ADL træning, social træning og arbejdstræning.

Målgruppen er voksne borgere, der har haft et mangeårigt alkoholmisbrug, hvilket ofte har resulteret i store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser.

<!--@ParagraphImageText-->

Positivt lokalsamfund

Stenild Omsorgshjem er en del af samfundet i landsbyen, vi bliver blandt andet inviteret til fællesspisning og andre aktiviteter i lokalsamfundet.

<!--@ParagraphImageText-->

Lovgrundlag

Botilbuddet yder social bistand til personer der på grund af eksistentielle problemer ikke kan klare sig i eget hjem. Anvisning af borgere til ophold på Stenild Omsorgshjem sker i henhold til Servicelovens § 107.

Kontrol rapportRørbæk OmsorgshjemKontrol rapportStenild Omsorgshjem