Du er her // Stenild Omsorgshjem // Metoder

Metoder

ADL - Almindelig daglig levevis

Der arbejdes med de praktiske færdigheder, der er nødvendige for at klare hverdagsaktiviteter. Den enkelte borger støttes først i at få en normal døgnrytme. Endvidere guides og støttes borgeren til at tage ansvar for personlig hygiejne, til udførelse af praktiske daglige gøremål, som f.eks. tøjvask, oprydning, lægebesøg samt kontakt til andre offentlige instanser.

Social færdighedstræning

Der arbejdes med, at borgeren støttes i at få skabt de sociale kompetencer, der vil kunne hjælpe den enkelte i at klare sig i sociale sammenhænge, hvor der ikke er misbrug. Formålet med den socialer færdighedstræning er at styrke borgerne i at kommunikere mere effektivt med andre samt reflektere over sig selv i relation til andre mennesker.

Motiverende samtaler

Der arbejdes med fokus på at finde ressourcer til forandring hos den enkelte borger, samt støtte borgerens indre motivation. I samtalen vil det sundhedsfremmende og forebyggende sigte vægtes for at støtte op om og hjælpe den enkelte med at foretage livsstilsændringer, f.eks. ift. misbrug af alkohol og stoffer.

NADA

NADA øreakupunktur er en metode, der kan hjælpe den enkelte med at fokusere, give indre ro og kontrol. Nada-metoden bruges desuden som et supplement til lindring af abstinenser samt til at dæmpe stoftrang. NADA kan tilbydes dagligt efter behov, hvor  borgeren opholder sig på værelset eller et andet roligt rum, således behandlingen får den fulde effekt. Behandlingen har en varighed på ca. 45 min.

 

Kontrol rapportRørbæk OmsorgshjemKontrol rapportStenild Omsorgshjem