Du er her // Stenild Omsorgshjem // Botilbud // Målgruppe

Målgruppe

Mennesker med et massivt og skadeligt misbrug og som har et ønske om at stoppe deres misbrug

Stenild Omsorgshjem er et botilbud for borgere med et længerevarende misbrug, som har medført fysiske, psykiske og sociale skader.

Stenild Omsorgshjem er godkendt som opholdssted jf. Servicelovens §107 af Social tilsyn Nord.

Vi tilbyder derfor ophold med differentieret indhold afhængig af borgerens mål for opholdet. Borgere er indskrevet til både korte og længerevarende midlertidige ophold samt varige ophold.

Målgruppen er ved indskrivning kendetegnet ved:

  • at være reelt eller funktionelt hjemløse
  • ikke at kunne fastholdes i ambulante behandlingssystemer
  • et misbrug, der ofte er kombineret med andre komplekse og psykiatriske problematikker
  • at have behov for fysisk og psykisk restitution samt somatisk udredning
  • en mangelfuld egenomsorg

Stenild Omsorgshjem modtager også borgere med lettere psykiatriske lidelser, samt borgere med fysiske og kognitive alkoholskader. Borgerne skal være selvhjulpne.

Kontrol rapportRørbæk OmsorgshjemKontrol rapportStenild Omsorgshjem